Βαθυτυπία χρυσοτυπία. Κωδικός 401

Εξώφυλλο με βαθυτυπία και χρυσοτυπία.Μπορείτε να επιλέξετε μόνο βαθυτυπία χωρίς κάποιο χρώμα ή βαθυτυπία με κάποιο από τα μεταλλικά χρώματα. Η γραμματοσειρά είναι Tahoma κεφαλαία Ελληνικά ή Λατινικά με ύψος 9mm καθώς και σύμβολα και αριθμοί.

Δεν χρειάζεται σχεδιασμό γράψτε μας μόνο τα ονόματα ή και τη ημερομηνία.

Χρώματα χρυσοτυπίας.

Υλικά που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για το συγκεκριμένο εξώφυλλο