Η διαφορά του Saturation από το Vibrance

Βρήκα αυτό το video που εξηγεί με ωραίο τρόπο την διαφορά του saturation από το vibrance, που στην ουσία είναι ότι το vibrance προστατεύει τους τόνους της επιδερμίδας ενώ αυξάνει ή μειώνει τον κορεσμό σε όλα τα άλλα χρώματα.

Ενώ το saturation ανεβάζει ή κατεβάζει το χρώμα σε όλα τα χρώματα περιλαμβάνοντας και τους τόνους της επιδερμίδας.

Τα ίδια ισχύουν και για το Lightroom.