Απλή αποστολή αρχείων

 • Drag me 1 Drag your file here
  Remove
  Size:
  ...
  Browse Upload Add new line Remove this line
  Size:
 • Μην πατάτε αποστολή αν δεν ολοκληρωθεί το ανέβασμα όλων των αρχείων